Doruk Koleji'nde Matematik Dersi

Değişen dünya koşulları içerisinde matematiği anlayan ve yapanlar, geleceği şekillendirmede öncü rol oynamaktadırlar. Bu bilincin farkında olarak okulumuzda matematik eğitimi, öğrencilerimize fiziksel dünyayı ve sosyal etkileşimleri anlamaya yardımcı olacak şekilde geniş bir bilgi ve beceri donanımı sağlar.

Matematik eğitimi, öğrencilerimize, çeşitli deneyimleri analiz edebilecekleri, açıklayabilecekleri, tahminde bulunacakları ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazandıracak şekilde planlanmıştır. Ayrıca öğrencilerimiz okulumuzda kazandıkları matematik eğitimi ile yaratıcı düşünmeyi ve çeşitli matematiksel durumları incelemeyi öğrenirler.

Okulumuzda matematik programı “her çocuk matematik öğrenebilir” ilkesine dayanmaktadır. Matematik öğretmenlerimiz öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrenci düzeyini, eğitim ortamını ve çevre etkinliklerini göz önünde bulundurarak öğrencileri aktif kılan öğrenme-öğretme yöntem, teknik ve stratejilerini kullanırlar.

Doruk Koleji Matematik Eğitimi Sakarya

Tüm ilim ana dilinle başlar.


Top