DORUK Koleji'nde Türkçe Dersi

Doruk Koleji'nde Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda öğrencilerin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla dinleme/ izleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini geliştirmeleri, dilimizin imkan ve zenginliklerinin farkında olarak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaları hedeflenmektedir.

Doruk’ ta uygulanacak olan Türkçe Dersi Eğitim Programı ile okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma öğrenme alanları ile dil bilgisi becerileri hem ayrı ayrı hem de bir bütünlük içinde geliştirilecektir. Bu program ile öğrencilerimize kazandırmak istediğimiz diğer temel beceriler şunlardır :

  •  Eleştirel düşünme
  •  Yaratıcı düşünme
  •  İletişim kurma
  •  Problem çözme
  •  Araştırma
  •  Karar verme
  •  Okuma alışkanlığı edinme

Bu temel becerilerin geliştirilmesi amacıyla okulumzda okuma becerileri dersi okutulmaktadır. Ayrıca e-okur yazarlık becerisinin geliştirilmesi önemsenmektedir.

Doruk Koleji Türkçe Eğitimi Sakarya

Tüm ilim ana dilinle başlar.


Top