Doruk Koleji'nde Fen Bilimleri Dersi

Fen bilimleri, insanın doğal çevresini ve canlıları keşfetmesine yönelik çalışmaların ürünü olarak ortaya çıkmıştır ve gelişimini sürdürmeye devam etmektedir.

Doruk Koleji'nde Fen Bilimleri dersinde öğrencilere :

  • • Bilim okur-yazarlığı ve bilimsel farkındalık kazandırma
  • • Günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara yönelik somut ve akılcı çözüm yolları bulabilme
  •  Bilgiye daha hızlı ve verimli ulaşabilme
  •  Yeni bilgiler üretebilme
  •  Çağdaş teknolojileri etkili ve verimli kullanabilme
  • • Yeni sistem ve teknolojileri geliştirebilme yeteneklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
  •  İKO’ da Fen ve teknoloji dersleri laboratuvar ortamında öğrenilir.
  •  Görerek, deneyerek kazanılan bilgilerin kalıcı olması sağlanır.
Doruk Koleji Fen Bilimleri Eğitimi Sakarya

Tüm ilim ana dilinle başlar.


Top